מועצת העירייה ה - 16

ישיבת כספים 'מס 38

תאריךשעהמקום
14/09/2016
י"א אלול תשע"ו
18:00אולם המועצה

סדר יום

מסמכים נלווים

דו''ח על מצב התאגידים לשנת 2015
דו''ח כספי לשנת 2015 - גיחון
דו''ח כספי לשנת 2015 - מוזיאון מגדל דוד
דו''ח כספי לשנת 2015 - רנה קאסן
דו''ח כספי לשנת 2015 - עמותה לתכנון פיתוח ושימור אורבני
דו''ח כספי לשנת 2015 - הרשות לפיתוח ירושלים
דו''ח כספי לשנת 2015 - תיאטרון ירושלים
דו''ח כספי ודו''ח דירקטוריון לשנת 2015 - פרזות
דו''ח כספי לשנת 2015 - אריאל - תרבות, חברה וחינוך
דו''ח כספי לשנת 2015 - גן החיות
דו''ח כספי לשנת 2015 - מוריה חברה לפיתוח ירושלים
דו''ח כספי לשנת 2015 - אריאל, קרית הספורט
דו''ח כספי לשנת 2015 - חברת עדן
דו''ח כספי לשנת 2015 - מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע''מ, מבט''י
דו''ח כספי לשנת 2015 - בנייני האומה
דו''ח כספי לשנת 2015 - האיגוד הירושלמי למאבק בסמים
דו''ח כספי לשנת 2015 - הורה ירושלים
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי א-טור
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי אשכולות
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי בוכרים - גאולה
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי בית דויד, מואססת אלענאיה אלאהליה
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי בית הכרם ע''ש זיו מרקס בע''מ
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי בית חנינא
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי בית צפאפא - שרפאת
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי בקעה רבתי
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי גבעה צרפתית
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי גבעת שאול ע''ש רוס בע''מ (חל''צ)
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי גוננים
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי גילה
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי גינות העיר
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי גנים ע''ש מקס ברסלר ושויאר בע''מ (חל''צ)
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי הר נוף
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי חומת שמואל
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי יובלים
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי לב העיר
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי מעלה רמות
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי נווה יעקב
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי פסגת זאב
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי רוממה ע''ש יוסף וקרוליין גרוס (חל''צ)
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי רמות אלון
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי רמת שלמה
דו''ח כספי לשנת 2015 - מינהל קהילתי תלפ''ז ע''ש שאלתיאל

פרוטוקול

להורדת עדכון גרסת pdf