מועצת העירייה ה - 16

ישיבות מועצה

רשימת ישיבות
 תאריךשעהמקום
ישיבת מועצה מס' 33
31/12/2020
ט"ז טבת תשפ"א
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 32
26/11/2020
י' כסלו תשפ"א
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 31
29/10/2020
י"א חשון תשפ"א
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 30
24/09/2020
ו' תשרי תשפ"א
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 29
28/07/2020
ז' אב תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 28
25/06/2020
ג' תמוז תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 27
27/05/2020
ד' סיון תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 26
30/04/2020
ו' אייר תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 25
26/03/2020
א' ניסן תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 24
27/02/2020
ב' אדר תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 22 בשיתוף מועצה מס' 23
30/01/2020
ד' שבט תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 21 בשיתוף מועצה מס' 20
31/12/2019
ג' טבת תש"פ
18:00 
ישיבת מועצה מס' 19 בשיתוף מועצה מס' 18
28/11/2019
ל' חשון תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 16 בשיתוף מועצה מס' 17
31/10/2019
ב' חשון תש"פ
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 15 בשיתוף מועצה מס' 14
26/09/2019
כ"ו אלול תשע"ט
18:00 
ישיבת מועצה מס' 13בוטל
29/08/2019
כ"ח אב תשע"ט
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 13
01/08/2019
כ"ט תמוז תשע"ט
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 12 בשיתוף מועצה מס' 11
27/06/2019
כ"ד סיון תשע"ט
00:18אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 10
30/05/2019
כ"ה אייר תשע"ט
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 9
30/04/2019
כ"ה ניסן תשע"ט
19:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 7 בשיתוף מועצה מס' 8
31/03/2019
כ"ד אדר ב תשע"ט
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 6
28/02/2019
כ"ג אדר תשע"ט
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 4 בשיתוף מועצה מס' 5
31/01/2019
כ"ה שבט תשע"ט
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 3 בשיתוף מועצה מס' 2
27/12/2018
י"ט טבת תשע"ט
18:00אולם המועצה
ישיבת מועצה מס' 1
13/12/2018
ה' טבת תשע"ט
17:00 

רשימת חברי הוועדה

שם חבר וועדהתפקידטלפוןמחזיק תיק
מר ליאון משה
יו"ר הוועדה
ראש העיר
02-6297720  
מר ראוכברגר אליעזר
סגן ומ"מ ראש העיר
02-6298035 תכנון ובניה
מר כהן צביקה
סגן ומ"מ ראש העיר
02-6297984 כספים, מינהלים קהילתיים חרדים תחת מחזיק תיק מינהלים קהילתיים
מר קלרמן ישראל
סגן ראש העיר
02-6297821 משאבי חינוך, נכסים
מר בצלאל אברהם
סגן ראש העיר
026298490 מנח"ח, ארנונה
מר דייטש יוסי
סגן ראש העיר
02-6296608 שפ"ע בשיתוף ראש העיר
גב' משה חגית
סגנית ראש העיר
02-6297981 חינוך, קהילות ומשפחות צעירות
מר פלג אלישע
סגן ראש העיר
02-6297502 חירום וביטחון, ספורט
מר כהן חיים
משנה לראש העיר
02-6298195 מ"מ שימור אתרים
גב' חסן-נחום פלר
משנה לראש העיר
02-6296269 קשרי חוץ, פיתוח כלכלי בינלאומי וגיוס משאבים (פילנתרופיה), תיירות
מר גורא משה
חבר הנהלה
02-6297834 מבני ציבור, מבני דת
מר בלומנשטוק אהרון דוד
חבר הנהלה
02-6297873 תרבות תורנית
מר גרוסבוים אלחנן
חבר הנהלה
02-6298186 קידום נוער חרדי, רווחה, משאבי אנוש
מר זוהר דוד
חבר הנהלה
026297682 תחבורה, הנדסה ותשתיות, פיקוח עירוני
מר אסולין צביקה
חבר הנהלה
02-6296310 קידום נוער תורני, ספורט חרדי
מר מרציאנו שמואל
חבר הנהלה
026296563 עלייה וקליטה
מר הלברשטאם מיכאל
חבר הנהלה
02-6297634 תעסוקת חרדים
מר ויצמן יוחנן
חבר הנהלה
026297975 שימור אתרים
מר פרוידיגר יהודה
חבר הנהלה
02-6297991 צמי"ד, גמלאים (הגיל השלישי) עד לתאריך 20/06/2021, תנועות נוער מתאריך 21/06/2021 עד לסוף הקדנציה
מר בן יוסף יהודה
חבר הנהלה
02-6297869 קידום עסקים, אחריות על השירות הווטרינרי
מר קינג אריה
חבר הנהלה
02-6295759 מינהלים קהילתיים, איכות הסביבה, מורשת ישראל
מר יוסף יהונתן
חבר הנהלה
026295750 תנועות הנוער עד לתאריך 20/06/2021, קידום נוער (כללי)
מר חביליו יוסף
חבר הנהלה
026297388 אגף לשירות חניה, רשות הצעירים (ללא פרויקט שכונה צעירה)
גב' ורטון לורה
חברת הנהלה
02-6297891 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, גמלאים (הגיל השלישי) מתאריך 21/6/2021 עד לסוף הקדנציה, איכות השירות
מר אפשטין חיים
חבר הנהלה
02-6297989 בריאות הציבור ואחריות על טיפות חלב
מר ברקוביץ עופר
חבר מועצה
02-6295570  
גב' בר כהן עינב
חברת מועצה
02-6296007  
מר מלכא אלעד
חבר מועצה
02-6296256  
גב' ארנס עליזה
חברת מועצה
026296192  
מר אילוז דן
חבר מועצה
026295757  
גב' אלה יואלי ימית
חברת מועצה
02-6296440  
מר צור יובב
חבר מועצה