מועצת העירייה ה - 15

ישיבות רשות רישוי מקומית

רשימת ישיבות
 תאריךשעהמקום
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 44
04/09/2018
כ"ד אלול תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 43
01/08/2018
כ' אב תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 42
05/07/2018
כ"ב תמוז תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 41
17/06/2018
ד' תמוז תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 40
24/05/2018
י' סיון תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 39
01/05/2018
ט"ז אייר תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 38
17/04/2018
ב' אייר תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 37
21/03/2018
ה' ניסן תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 36
25/02/2018
י' אדר תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 35
31/01/2018
ט"ו שבט תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 34
09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 33
03/12/2017
ט"ו כסלו תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 32
30/10/2017
י' חשון תשע"ח
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 31
12/09/2017
כ"א אלול תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 30
09/08/2017
י"ז אב תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 29
30/07/2017
ז' אב תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 28
17/07/2017
כ"ג תמוז תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 27
03/07/2017
ט' תמוז תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 26
18/06/2017
כ"ד סיון תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 25
05/06/2017
י"א סיון תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 24
16/05/2017
כ' אייר תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 23
23/04/2017
כ"ז ניסן תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 22
29/03/2017
ב' ניסן תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 21
14/03/2017
ט"ז אדר תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 20
27/02/2017
א' אדר תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 19
19/02/2017
כ"ג שבט תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 18
24/01/2017
כ"ו טבת תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 17
10/01/2017
י"ב טבת תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 16
26/12/2016
כ"ו כסלו תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 15
12/12/2016
י"ב כסלו תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 14
28/11/2016
כ"ז חשון תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 13
24/11/2016
כ"ג חשון תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 12
08/11/2016
ז' חשון תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 11
10/10/2016
ח' תשרי תשע"ז
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 10
08/09/2016
ה' אלול תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 9
15/08/2016
י"א אב תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 8
09/08/2016
ה' אב תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 7
19/07/2016
י"ג תמוז תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 6
18/07/2016
י"ב תמוז תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 5
05/07/2016
כ"ט סיון תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 4
28/06/2016
כ"ב סיון תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 3
06/06/2016
כ"ט אייר תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 2
23/05/2016
ט"ו אייר תשע"ו
 אולם הנהלה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 1
09/05/2016
א' אייר תשע"ו
 אולם הנהלה 2

רשימת חברי הוועדה

שם חבר וועדהתפקידטלפוןמחזיק תיק
מר תורגמן מאיר
סגן ומ"מ ראש העיר
02-6297699 תיק תכנון ובניה, תיק מאור ואחריות על רשות תמרור