חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 29/12/1993 ט"ו טבת תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 11/01/1994 כ"ח טבת תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 27/01/1994 ט"ו שבט תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 06/02/1994 כ"ה שבט תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 06/02/1994 כ"ה שבט תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 23/03/1994 י"א ניסן תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 05/04/1994 כ"ד ניסן תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 01/06/1994 כ"ב סיון תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 09/06/1994 ל' סיון תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 03/08/1994 כ"ו אב תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 04/09/1994 כ"ח אלול תשנ"ד
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 25/10/1994 כ' חשון תשנ"ה
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 03/11/1994 כ"ט חשון תשנ"ה
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 13/11/1994 י' כסלו תשנ"ה
חשיפה לאתר עירוני
תאריך: 30/10/1994 כ"ה חשון תשנ"ה
123456
שם וועדה
שם מסמך
תאריך וועדה
חשוף מסמך באתר העירוני