מועצת העירייה ה - 15

לוי רמי
טלפון: 02-6297991
דוא"ל: Lvrami@jerusalem.muni.il
תפקיד: חבר הנהלה
מחזיק תיק: יו"ר הקואליציה ומחזיק תיק הספורט