מועצת העירייה ה - 15
 
02-6297991
Lvrami@jerusalem.muni.il
שם: לוי רמי

תפקיד
חבר הנהלה
מחזיק תיק יו"ר הקואליציה ומחזיק תיק הספורט

חבר ב:
 
וועדת הנהלה
מועצה
מל"ח ופס"ח
ספורט
פורום הנהלה מורחבת