מועצת העירייה ה - 16
שםתפקידטלפוןמחזיק תיק
מר ליאון משה
יו"ר הוועדה
ראש העיר
02-6297720  
מר ראוכברגר אליעזר סגן ומ"מ ראש העיר
02-6298035 תכנון ובניה
מר כהן צביקה סגן ומ"מ ראש העיר
02-6297984 כספים, מינהלים קהילתיים חרדים תחת מחזיק תיק מינהלים קהילתיים
מר קלרמן ישראל סגן ראש העיר
02-6297821 משאבי חינוך, נכסים
מר בצלאל אברהם סגן ראש העיר
026298490 מנח"ח, ארנונה
מר דייטש יוסי סגן ראש העיר
02-6296608 שפ"ע בשיתוף ראש העיר
גב' משה חגית סגנית ראש העיר
02-6297981 חינוך, קהילות ומשפחות צעירות
מר פלג אלישע סגן ראש העיר
02-6297502 חירום וביטחון, ספורט
מר כהן חיים משנה לראש העיר
02-6298195 מ"מ שימור אתרים
גב' חסן-נחום פלר משנה לראש העיר
02-6296269 קשרי חוץ, פיתוח כלכלי בינלאומי וגיוס משאבים (פילנתרופיה), תיירות
מר גורא משה חבר הנהלה
02-6297834 מבני ציבור, מבני דת
מר בלומנשטוק אהרון דוד חבר הנהלה
02-6297873 תרבות תורנית
מר גרוסבוים אלחנן חבר הנהלה
02-6298186 קידום נוער חרדי, רווחה, משאבי אנוש
מר זוהר דוד חבר הנהלה
026297682 תחבורה, הנדסה ותשתיות, פיקוח עירוני
מר אסולין צביקה חבר הנהלה
02-6296310 קידום נוער תורני, ספורט חרדי
מר מרציאנו שמואל חבר הנהלה
026296563 עלייה וקליטה
מר הלברשטאם מיכאל חבר הנהלה
02-6297634 תעסוקת חרדים
מר ויצמן יוחנן חבר הנהלה
026297975 שימור אתרים
מר פרוידיגר יהודה חבר הנהלה
02-6297991 צמי"ד, גמלאים (הגיל השלישי) עד לתאריך 20/06/2021, תנועות נוער מתאריך 21/06/2021 עד לסוף הקדנציה
מר בן יוסף יהודה חבר הנהלה
02-6297869 קידום עסקים, אחריות על השירות הווטרינרי
מר קינג אריה חבר הנהלה
02-6295759 מינהלים קהילתיים, איכות הסביבה, מורשת ישראל
מר יוסף יהונתן חבר הנהלה
026295750 תנועות הנוער עד לתאריך 20/06/2021, קידום נוער (כללי)
מר חביליו יוסף חבר הנהלה
026297388 אגף לשירות חניה, רשות הצעירים (ללא פרויקט שכונה צעירה)
גב' ורטון לורה חברת הנהלה
02-6297891 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, גמלאים (הגיל השלישי) מתאריך 21/6/2021 עד לסוף הקדנציה, איכות השירות
מר אפשטין חיים חבר הנהלה
02-6297989 בריאות הציבור ואחריות על טיפות חלב
מר ברקוביץ עופר חבר מועצה
02-6295570  
גב' בר כהן עינב חברת מועצה
02-6296007  
מר מלכא אלעד חבר מועצה
02-6296256  
גב' ארנס עליזה חברת מועצה
026296192  
מר אילוז דן חבר מועצה
026295757  
גב' אלה יואלי ימית חברת מועצה
02-6296440  
מר צור יובב חבר מועצה